2014.08.06

product

DAIYO制造100%植物蜡成分的纯正日本蜡烛

我们特此自豪地推出100%植物蜡成分的纯正日本蜡烛。

产品:
DAIYO Sumac Wax Candle Series
DAIYO Rice Wax Candle Series
hitohito Rice Wax Tea Light Candle Series

类别:
interior decor

制造商:
DAIYO

这些蜡烛都是滋贺县DAIYO技艺精湛的工匠大师们使用100% 天然材料纯手工制作而成,所用材料包括:漆树(雾)蜡和米蜡等。
据说,全日本仅有10位制造蜡烛的工匠大师。
这些蜡烛燃烧稳定,烛光美丽而没有多余的滴蜡,并且与石蜡蜡烛不同,不会产生味道。


500x370_daiyo3.jpg

500x370_daiyo2.jpg

500x370_daiyo1.jpg

IFJ HOLDINGS LTD. 是独家代理。


Category

Archive

RSS