akarino-tane

akarino-tane

我们住在北海道的旭川市,这里的气温经常会降到零下20度。可能是因为这样的严寒气候,旭川市吸引了许多坦率的工匠,在日本其他地方像这样的人是见不到的。我们喜欢旭川市独特、开放的传统,并在此基础上,造就了拥有特殊设计与温暖木料质感的产品。


contact:

INOUE Hiroyuki

Higashi-7-jo 2-4-14
Asahikawa-shi, Hokkaido
071-0027 Japan

products

  • akarino-tane Tiny Wooden Flower Vases

    akarino-tane Tiny Wooden Flower Vases

  • akarino-tane Wooden Cutlery

    akarino-tane Wooden Cutlery

designer

  • INOUE Hiroyuki

    INOUE Hiroyuki

back to list